Light Off
28 view

เรื่องย่อ Vikings Valhalla Season 2 (2023) ไวกิ้ง วัลฮัลลา ซีซั่น 2
ซีรีส์ภาคต่อของ "ไวกิ้ง" ที่บอกเล่าเรื่องราวร้อยปีให้หลัง ถึงเวลาที่วีรชนในตำนานรุ่นต่อมาจะผงาดท้าทายโชคชะตาและขีดเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเอง

Server #1
Vikings Valhalla Season 2 (2023) ไวกิ้ง วัลฮัลลา ซีซั่น 2 (ซับไทย)

เรื่องย่อ Vikings Valhalla Season 2 (2023) ไวกิ้ง วัลฮัลลา ซีซั่น 2
ซีรีส์ภาคต่อของ "ไวกิ้ง" ที่บอกเล่าเรื่องราวร้อยปีให้หลัง ถึงเวลาที่วีรชนในตำนานรุ่นต่อมาจะผงาดท้าทายโชคชะตาและขีดเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเอง

Show more