Light Off
301 view

The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย : บอกเล่าเรื่องราวของกษัตริย์ลีบังวอนผู้ก่อตั้งจักรวรรดิโชซอนเมื่อสิ้นสุดราชวงศ์โครยอ (1418) และก่อตั้งราชวงศ์โชซอน
ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกชายของนายพลลีซองกเย ชื่ออีบังวอน (จูซังว็อก) เขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและพลังที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับโชซอน ลีซองกเยเผชิญหน้ากับบังวอนเพื่อป้องกันความปรารถนาของลูกชาย ที่สร้างสงครามระหว่างพวกเขา

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1070-1024x487.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1071-1024x532.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1072-1024x528.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1073-1024x521.png

 


 

The King of Tears Lee Bang Won

The King of Tears Lee Bang Won ซับไทย : บอกเล่าเรื่องราวของกษัตริย์ลีบังวอนผู้ก่อตั้งจักรวรรดิโชซอนเมื่อสิ้นสุดราชวงศ์โครยอ (1418) และก่อตั้งราชวงศ์โชซอน
ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกชายของนายพลลีซองกเย ชื่ออีบังวอน (จูซังว็อก) เขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและพลังที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับโชซอน ลีซองกเยเผชิญหน้ากับบังวอนเพื่อป้องกันความปรารถนาของลูกชาย ที่สร้างสงครามระหว่างพวกเขา

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1070-1024x487.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1071-1024x532.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1072-1024x528.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1073-1024x521.png

 


 

Show more