Light Off
40 view

Sharmaji Namkeen (2022) เรื่องราวชีวิตธรรมดาๆ วัยเกษียณ เมื่อเกษียณจากการทำงานไปเกษียณ ประสบปัญหาอย่างกะทันหัน ในภาพยนตร์เป็นตัวละคร บีจี ชาร์มา ชายวัย 58 ปี เขาถูกบริษัทไล่ออก และความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1278-1024x392.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1277-1024x382.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1276-1024x415.png

Server #1
Server #2
  • HD Full
Sharmaji Namkeen (2022)

Sharmaji Namkeen (2022) เรื่องราวชีวิตธรรมดาๆ วัยเกษียณ เมื่อเกษียณจากการทำงานไปเกษียณ ประสบปัญหาอย่างกะทันหัน ในภาพยนตร์เป็นตัวละคร บีจี ชาร์มา ชายวัย 58 ปี เขาถูกบริษัทไล่ออก และความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1278-1024x392.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1277-1024x382.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1276-1024x415.png

Show more