Light Off
50 view

Saani Kaayidham (2022) : ภาพยนตร์อินเดียเล่าเรื่องราวของตำรวจหญิงที่เธอถูกกลุ่มอันธพาลตามล่า พวกเขาข่มขืนและฆ่าสามีและลูกของเธอ แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงถึงจะได้ล้างแค้นสามีและลูกๆ ของเธอ….

This image has an empty alt attribute; its file name is image-649-1024x513.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-648-1024x507.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-647-1024x497.png

Server #1
Saani Kaayidham (2022)

Saani Kaayidham (2022) : ภาพยนตร์อินเดียเล่าเรื่องราวของตำรวจหญิงที่เธอถูกกลุ่มอันธพาลตามล่า พวกเขาข่มขืนและฆ่าสามีและลูกของเธอ แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงถึงจะได้ล้างแค้นสามีและลูกๆ ของเธอ….

This image has an empty alt attribute; its file name is image-649-1024x513.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-648-1024x507.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-647-1024x497.png

Show more