Light Off
727 view

เรื่องราวของ My Freedom Diary เกิดขึ้นในหมู่บ้าน Sanpo ที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากถูกบังคับให้ต้องออกไปทำมาหากินเพราะความยากจน ซึ่งมีพี่น้อง 3 คนและคนแปลกหน้าลึกลับที่ปรารถนาจะเป็นอิสระจากชีวิตที่น่าผิดหวังและน่าผิดหวัง คนยากไร้เหล่านั้นคือมีจอง (แสดงโดยคิมจีวอน), ยอมชางฮี (แสดงโดยลีมินกิ) และยอมกีจอง (แสดงโดยคิมจีฮยอน) ที่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความปรารถนาที่จะหลบหนี ชีวิตถูกปิดกั้นโดย "ไม่มีคำตอบ"

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1147-1024x494.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1146-1024x489.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1145-1024x493.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1144-1024x503.png

Server #2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
My Liberation Notes (2022) ปล่อยใจสู่เสรี (ซับไทย)

เรื่องราวของ My Freedom Diary เกิดขึ้นในหมู่บ้าน Sanpo ที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากถูกบังคับให้ต้องออกไปทำมาหากินเพราะความยากจน ซึ่งมีพี่น้อง 3 คนและคนแปลกหน้าลึกลับที่ปรารถนาจะเป็นอิสระจากชีวิตที่น่าผิดหวังและน่าผิดหวัง คนยากไร้เหล่านั้นคือมีจอง (แสดงโดยคิมจีวอน), ยอมชางฮี (แสดงโดยลีมินกิ) และยอมกีจอง (แสดงโดยคิมจีฮยอน) ที่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความปรารถนาที่จะหลบหนี ชีวิตถูกปิดกั้นโดย "ไม่มีคำตอบ"

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1147-1024x494.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1146-1024x489.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1145-1024x493.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1144-1024x503.png

Show more