Light Off
247 view

เรื่องย่อ : Make My Heart Smile ยิ้มให้รัก จากหัวใจ พากย์ไทย ละครโรแมนติกขนานนามจะทำให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิด เรื่องราวเล่าถึงวัยนักศึกษาจนก้าวสู่สายอาชีพสร้างอาชีพ ตัวละครหลักคือ "Gu Yanluo" เป็นสาวสวยน่ารักที่มีจิตใจดี "Gu Yanluo" รักผู้ชาย
"มู่เจ๋อ". นอกจากนี้ยังมีตัวละครอื่น ๆ ในภาพยนตร์เช่นจิตรกร "Zuo Sichen" หนอนหนังสือ "Yan Jiu Yue" ความฝันของวัยรุ่นอยากสร้างแบรนด์แฟชั่นให้ตัวเอง..

Make My Heart Smile ยิ้มให้รัก จากหัวใจ (พากย์ไทย)

Country:ซีรี่ย์จีน | China

Episode:Ep.1- 24

Genres:Drama, romance

เรื่องย่อ : Make My Heart Smile ยิ้มให้รัก จากหัวใจ พากย์ไทย ละครโรแมนติกขนานนามจะทำให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิด เรื่องราวเล่าถึงวัยนักศึกษาจนก้าวสู่สายอาชีพสร้างอาชีพ ตัวละครหลักคือ "Gu Yanluo" เป็นสาวสวยน่ารักที่มีจิตใจดี "Gu Yanluo" รักผู้ชาย
"มู่เจ๋อ". นอกจากนี้ยังมีตัวละครอื่น ๆ ในภาพยนตร์เช่นจิตรกร "Zuo Sichen" หนอนหนังสือ "Yan Jiu Yue" ความฝันของวัยรุ่นอยากสร้างแบรนด์แฟชั่นให้ตัวเอง..

Show more