Light Off
7 view

เรื่องย่อ Burning Patience (2022) ไฟฝัน แรงปรารถนา
มาริโอเป็นชาวประมงหนุ่มที่มีความฝันที่จะเป็นกวี เขาได้งานเป็นบุรุษไปรษณีย์ของ Pablo Neruda เมื่อนักเขียนในตำนานย้ายไปที่นั่นหลังจากถูกเนรเทศจากชิลี

Server #1
Burning Patience (2022) ไฟฝัน แรงปรารถนา (ซับไทย)

เรื่องย่อ Burning Patience (2022) ไฟฝัน แรงปรารถนา
มาริโอเป็นชาวประมงหนุ่มที่มีความฝันที่จะเป็นกวี เขาได้งานเป็นบุรุษไปรษณีย์ของ Pablo Neruda เมื่อนักเขียนในตำนานย้ายไปที่นั่นหลังจากถูกเนรเทศจากชิลี

Show more