Light Off
123 view

เรื่องย่อ : 23:23 (2023) สัญญาสัญญาณ ในซีรี่ย์สืบสวนแฟนตาซีนี้ ผู้สืบสวนจากสองยุคต้องตามล่าหาความจริงในคดีเก่าที่ยังไม่ได้ไข โดยสื่อสารผ่านวิทยุเครื่องเก่า สัญญาณระหว่างอดีตกับปัจจุบันเปิดเวลา 23:23 น. เท่านั้น เมื่อนายตำรวจหนุ่ม 2 วัย ที่อยู่ต่างเวลากันถึง 20 ปี ร่วมไขคดีที่ยังไม่คลี่คลาย โดยมีวิทยุสื่อสารข้ามเวลาแค่ช่วงเวลา 23:23 นาฬิกา เป็นกุญแจไขคำตอบของการไขคดี

Server #1
Server #2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
23:23 (2023) สัญญาสัญญาณ พากย์ไทย

เรื่องย่อ : 23:23 (2023) สัญญาสัญญาณ ในซีรี่ย์สืบสวนแฟนตาซีนี้ ผู้สืบสวนจากสองยุคต้องตามล่าหาความจริงในคดีเก่าที่ยังไม่ได้ไข โดยสื่อสารผ่านวิทยุเครื่องเก่า สัญญาณระหว่างอดีตกับปัจจุบันเปิดเวลา 23:23 น. เท่านั้น เมื่อนายตำรวจหนุ่ม 2 วัย ที่อยู่ต่างเวลากันถึง 20 ปี ร่วมไขคดีที่ยังไม่คลี่คลาย โดยมีวิทยุสื่อสารข้ามเวลาแค่ช่วงเวลา 23:23 นาฬิกา เป็นกุญแจไขคำตอบของการไขคดี

Show more