เลือดกากี | Luerd Kakee | Lady Kaki

Now showing: Ep1- 17

Latest episode: 171615

Country: ซีรี่ย์ไทย | Thailand

Actors: Ae Isariya SaisananBenz Punyaporn PongpipatIndy Intad LeowrakwongKelly Rattapong TanapatKett TharntupNatalie Panalee Varunwongse

Genres: Drama, romance

3.21/ 5 25 votes
Server #2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
Movie plot

ซีรี่ย์ไทย Lady Kaki: ภาพยนตร์เรื่องนี้หมุนรอบสงครามเพื่อความรัก การต่อสู้ที่ควบคู่ไปกับการล้างแค้นและการแก้แค้น ความโปรดปราน - ความขุ่นเคือง - ความรัก - ความเกลียดชังต่อชีวิตของพ่อแม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งรุ่น ความรักสามารถยุติความเกลียดชังเพื่อให้ทุกอย่างกลับคืนสู่ความหมายเดิมได้หรือไม่?

This image has an empty alt attribute; its file name is image-457-1024x453.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-458-1024x479.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-456-1024x484.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-455-1024x433.png

Show less...