Server #1
Movie plot

สเตรนเจอร์ ธิงส์ ซีซั่น 4 : นี่เป็นภาคต่อของภาค 3 เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปเมื่อการต่อสู้ของ Starcourt สิ้นสุดลง การทำลายล้างและการทำลายล้างของ Hawkins ที่ทำลายล้างได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้รับผลร้ายแรง

 สเตรนเจอร์ ธิงส์ ซีซั่น 4

 สเตรนเจอร์ ธิงส์ ซีซั่น 4

 สเตรนเจอร์ ธิงส์ ซีซั่น 4

 สเตรนเจอร์ ธิงส์ ซีซั่น 4

Show less...