Light Off
47 view

ต่อด้วยเรื่องราวของสาวไนต์คลับในไต้หวัน ยังคงตู่บาซางและแม่โต๊ะคั้ญญีปกครองสาวสวยให้บริการลูกค้า แต่ความขัดแย้งระหว่างสาว ๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าเมื่อก่อนทั้งสองเป็นเหมือนพี่น้องกัน ตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาทำให้ความสัมพันธ์ค่อยๆ น่าเบื่อหน่าย

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-44-1024x520.png
พวกเขาจบลงด้วยการหันหลังให้ชายคนหนึ่ง สำหรับพวกเขาเมื่อพบรักแท้ต้องรักษาไว้ นั่นเป็นสาเหตุที่ไม่มีใครยอมใครเลย ในที่สุดพวกเขาก็ดึงความลับของกันและกันออกมาเพื่อละเลงให้กันและกัน

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-49-1024x520.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-36-1024x528.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-46-1024x520.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-34-1024x530.png

Server #2
แสงราตรี 2 (ซับไทย)

ต่อด้วยเรื่องราวของสาวไนต์คลับในไต้หวัน ยังคงตู่บาซางและแม่โต๊ะคั้ญญีปกครองสาวสวยให้บริการลูกค้า แต่ความขัดแย้งระหว่างสาว ๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าเมื่อก่อนทั้งสองเป็นเหมือนพี่น้องกัน ตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาทำให้ความสัมพันธ์ค่อยๆ น่าเบื่อหน่าย

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-44-1024x520.png
พวกเขาจบลงด้วยการหันหลังให้ชายคนหนึ่ง สำหรับพวกเขาเมื่อพบรักแท้ต้องรักษาไว้ นั่นเป็นสาเหตุที่ไม่มีใครยอมใครเลย ในที่สุดพวกเขาก็ดึงความลับของกันและกันออกมาเพื่อละเลงให้กันและกัน

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-49-1024x520.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-36-1024x528.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-46-1024x520.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-34-1024x530.png

Show more