Light Off
93 view

เรื่องราวโบราณเล่าถึงสมัยโงะจู ในพื้นที่ชนบทที่หัวแม่น้ำลักฮา มีสาวสวย 2 คนอาศัยอยู่ที่นี่ เด็กหญิง 2 คนนี้มาจากสองครอบครัวที่แตกต่างกัน พวกเขามีภูมิหลังต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการมีส่วนร่วมในคดี เพราะโดนใส่ร้าย 2 สาวนี้จึงร่วมกันเปิดโปงคนที่ใส่ร้ายเขา

This image has an empty alt attribute; its file name is image-575-1024x384.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-576-1024x359.png

Server #1
อาณาจักรแห่งหยินหยาง

เรื่องราวโบราณเล่าถึงสมัยโงะจู ในพื้นที่ชนบทที่หัวแม่น้ำลักฮา มีสาวสวย 2 คนอาศัยอยู่ที่นี่ เด็กหญิง 2 คนนี้มาจากสองครอบครัวที่แตกต่างกัน พวกเขามีภูมิหลังต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการมีส่วนร่วมในคดี เพราะโดนใส่ร้าย 2 สาวนี้จึงร่วมกันเปิดโปงคนที่ใส่ร้ายเขา

This image has an empty alt attribute; its file name is image-575-1024x384.png

This image has an empty alt attribute; its file name is image-576-1024x359.png

Show more