Light Off
101 view

เนื้อหาหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคของชาติ ในขณะนั้นก็มีฝ่ายต่อต้านต่อสู้กันเอง ความชอบธรรมและความชั่วร้ายและการดิ้นรนเหล่านี้ไม่ง่ายเลย ผู้คนจำนวนมากต้องเสียสละ ผู้คนจำนวนมากต้องตายด้วยความคับข้องใจเพราะพลังชั่วร้าย

This image has an empty alt attribute; its file name is 6-2-1024x589.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 7-2-1024x584.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 9-2-1024x578.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 8-2-1024x588.png

องค์กรลับพิทักษ์ชาติ (ซับไทย)

เนื้อหาหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคของชาติ ในขณะนั้นก็มีฝ่ายต่อต้านต่อสู้กันเอง ความชอบธรรมและความชั่วร้ายและการดิ้นรนเหล่านี้ไม่ง่ายเลย ผู้คนจำนวนมากต้องเสียสละ ผู้คนจำนวนมากต้องตายด้วยความคับข้องใจเพราะพลังชั่วร้าย

This image has an empty alt attribute; its file name is 6-2-1024x589.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 7-2-1024x584.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 9-2-1024x578.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 8-2-1024x588.png

Show more