Light Off
1.9K view

เรื่องราวในสมัยโชซอนในศตวรรษที่ 19 ดัดแปลงมาจากการ์ตูนชื่อเดียวกันที่โด่งดังมาก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวชื่อฮงราออน (คิมยูจอง) ที่ชอบปลอมตัวและมีความสามารถพิเศษคือที่ปรึกษาด้านความรัก สำหรับผู้ชายเพราะเธอรู้จักจิตวิทยาของผู้หญิงเป็นอย่างดี และยังเป็นอาชีพที่พิเศษของเธออีกด้วย เนื่องจากจดหมายรักที่เธอเขียนถึงลูกค้า เธอได้พบกับมกุฎราชกุมารฮโยมยอง (พัคโบกอม) Hong Ra-on ไม่รู้ว่าเขาเป็นมกุฎราชกุมารในขณะที่ Hyomyeong ไม่รู้ว่า Hong Ra-On เป็นผู้หญิงเช่นกัน

ราวกับมีเสน่ห์พิเศษของ Ra-on ที่ทำให้มกุฎราชกุมารสนใจ Hong Ra-On มากขึ้นเรื่อย ๆ ขันทีในวังถัดจากมกุฎราชกุมารตระหนักถึงความรักพิเศษที่เขามีต่อราอนจึงพยายามทำให้ระนอนเป็นคนแบบพวกเขานั่นคือต้องการให้ราอนกลายเป็นคนเป็นขันที .

ลิขิตรักใต้แสงจันทร์ Ep.01-18 จบ ( พากย์ไทย )

เรื่องราวในสมัยโชซอนในศตวรรษที่ 19 ดัดแปลงมาจากการ์ตูนชื่อเดียวกันที่โด่งดังมาก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวชื่อฮงราออน (คิมยูจอง) ที่ชอบปลอมตัวและมีความสามารถพิเศษคือที่ปรึกษาด้านความรัก สำหรับผู้ชายเพราะเธอรู้จักจิตวิทยาของผู้หญิงเป็นอย่างดี และยังเป็นอาชีพที่พิเศษของเธออีกด้วย เนื่องจากจดหมายรักที่เธอเขียนถึงลูกค้า เธอได้พบกับมกุฎราชกุมารฮโยมยอง (พัคโบกอม) Hong Ra-on ไม่รู้ว่าเขาเป็นมกุฎราชกุมารในขณะที่ Hyomyeong ไม่รู้ว่า Hong Ra-On เป็นผู้หญิงเช่นกัน

ราวกับมีเสน่ห์พิเศษของ Ra-on ที่ทำให้มกุฎราชกุมารสนใจ Hong Ra-On มากขึ้นเรื่อย ๆ ขันทีในวังถัดจากมกุฎราชกุมารตระหนักถึงความรักพิเศษที่เขามีต่อราอนจึงพยายามทำให้ระนอนเป็นคนแบบพวกเขานั่นคือต้องการให้ราอนกลายเป็นคนเป็นขันที .

Show more