Light Off
128 view

เนื้อหาหลักของเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมแพทย์อาสาสมัครที่เดินทางไปยังเกาะห่างไกลเพื่อช่วยเหลือและช่วยชีวิตผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก และคราวนี้จุดหมายปลายทางของพวกเขาคือเกาะในแปซิฟิกใต้ หลังจากที่พวกเขาก้าวเท้าบนเกาะแห่งนี้ สิ่งที่โชคร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขาคือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ทำให้ทั้งกลุ่มพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับภัยพิบัติและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย เหยื่อ. อันที่จริงมันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและมีพลังมากมาย

This image has an empty alt attribute; its file name is 7-37-1024x590.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 8-36-1024x618.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 10-13-1024x588.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 9-19-1024x590.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 11-3-1024x595.png

ลมหายใจแห่งโชคชะตา (ซับไทย)

เนื้อหาหลักของเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมแพทย์อาสาสมัครที่เดินทางไปยังเกาะห่างไกลเพื่อช่วยเหลือและช่วยชีวิตผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก และคราวนี้จุดหมายปลายทางของพวกเขาคือเกาะในแปซิฟิกใต้ หลังจากที่พวกเขาก้าวเท้าบนเกาะแห่งนี้ สิ่งที่โชคร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขาคือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ทำให้ทั้งกลุ่มพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับภัยพิบัติและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย เหยื่อ. อันที่จริงมันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและมีพลังมากมาย

This image has an empty alt attribute; its file name is 7-37-1024x590.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 8-36-1024x618.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 10-13-1024x588.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 9-19-1024x590.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 11-3-1024x595.png

Show more