Light Off
179 view

เนื้อหาหลักของภาค 2 พูดถึงความรักของเว่คานห์และเชาธี เพราะรัก เพราะคนในจินตนาการ จึงต้องรักไกล สุดท้ายก็พรากจากกัน ต่อมาเมื่อเธอได้พบกันอีกครั้ง Chau Thi ยังคงเป็นคนที่ Ve Khanh ไม่สามารถลืมได้ เขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาความรักนี้เอาไว้ ในตอนแรก ทั้งสองมีคำถามและปัญหามากมายที่ต้องจัดการ แต่พวกเขานั่งลงร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการสืบสวนครั้งก่อน หลังจากผ่านความยากลำบากมาด้วยกันและเก็บความรู้สึกไว้

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-76-1024x560.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-81-1024x577.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-67-1024x567.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-78-1024x584.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-68-1024x633.png

มันคงเป็นความรัก ภาค 2 (ซับไทย)

เนื้อหาหลักของภาค 2 พูดถึงความรักของเว่คานห์และเชาธี เพราะรัก เพราะคนในจินตนาการ จึงต้องรักไกล สุดท้ายก็พรากจากกัน ต่อมาเมื่อเธอได้พบกันอีกครั้ง Chau Thi ยังคงเป็นคนที่ Ve Khanh ไม่สามารถลืมได้ เขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาความรักนี้เอาไว้ ในตอนแรก ทั้งสองมีคำถามและปัญหามากมายที่ต้องจัดการ แต่พวกเขานั่งลงร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการสืบสวนครั้งก่อน หลังจากผ่านความยากลำบากมาด้วยกันและเก็บความรู้สึกไว้

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-76-1024x560.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-81-1024x577.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-67-1024x567.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-78-1024x584.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-68-1024x633.png

Show more