Light Off
107.5K view

หนังอินเดีย ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย) :เป็นภาพยนตร์จิตวิทยาอินเดียเรื่องพิเศษ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาว Purvi สวย ฉลาด เกิดในครอบครัวที่ยากจน เพราะชีวิตที่ย่ำแย่ อาศัยอยู่กับพ่อที่ติดเหล้า พ่อของเธอมีใจที่จะขาย Purvi ให้กับหัวหน้าผู้มีอำนาจชื่อ Virendra นี่คือพ่อม่าย ภรรยาของ Virendra เสียชีวิตเมื่อ 5 ปีก่อน เขาเป็นคนยาก มีลูกชายสองคนที่ซุกซนมาก

เมื่อ Virendra ถูกขายเข้าคุกของหัวหน้า ความสัมพันธ์ของเธอกับลูกชายสองคนของเธอก็ตึงเครียดอย่างมาก แต่ความสัมพันธ์นี้ค่อยๆ อ่อนลง เพราะความจริงใจของเธอ ช่วยให้พวกเขารู้สึก ถูกโจมตี และใกล้ชิดกับพ่อมากขึ้น

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

Server #2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
Server #3
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

Country:India

Episode:Ep.1- 151

Duration:45 min

Genres:Drama, romance

Actors:2021

หนังอินเดีย ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย) :เป็นภาพยนตร์จิตวิทยาอินเดียเรื่องพิเศษ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาว Purvi สวย ฉลาด เกิดในครอบครัวที่ยากจน เพราะชีวิตที่ย่ำแย่ อาศัยอยู่กับพ่อที่ติดเหล้า พ่อของเธอมีใจที่จะขาย Purvi ให้กับหัวหน้าผู้มีอำนาจชื่อ Virendra นี่คือพ่อม่าย ภรรยาของ Virendra เสียชีวิตเมื่อ 5 ปีก่อน เขาเป็นคนยาก มีลูกชายสองคนที่ซุกซนมาก

เมื่อ Virendra ถูกขายเข้าคุกของหัวหน้า ความสัมพันธ์ของเธอกับลูกชายสองคนของเธอก็ตึงเครียดอย่างมาก แต่ความสัมพันธ์นี้ค่อยๆ อ่อนลง เพราะความจริงใจของเธอ ช่วยให้พวกเขารู้สึก ถูกโจมตี และใกล้ชิดกับพ่อมากขึ้น

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

ภาวี เจ้าสาวสั่งจอง (พากย์ไทย)

Show more