Light Off
412 view

เนื้อหาหลักของหนังประมาณ 15 ปีที่แล้ว ในเวลานั้น ครอบครัว Lu ถูกฆ่าตาย โชคดีที่พี่สาวของพวกเขารอดชีวิตมาได้ แต่กลับต้องมาเห็นเหตุการณ์พ่อถูกฆ่าอย่างทารุณ ทำให้พวกเขาหลอกหลอนพวกเขาตลอดไป และต่อมาเมื่อพวกเขาโตขึ้น พวกเขารู้ว่าฆาตกรของพ่อในอดีตคือเหวินดงหุ้นส่วนทางธุรกิจของพวกเขา เมื่อรู้เช่นนี้ พี่น้องสตรีก็วางแผนที่จะแก้แค้น แต่ละคนผ่านแนวสืบสวนที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถนำคดีไปสู่ความกระจ่างได้

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-47-1024x614.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-39-1024x597.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-49-1024x589.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-37-1024x616.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-53-1024x592.png

ผู้หญิงแกร่ง ซับไทย

Director:Deng Zhan NengMa Shi Ge

Country:ซีรี่ย์จีน | China

Episode:EP 1-18จบ

Genres:ไม่มีหมวดหมู่

Actors:Li Zhe HaoPoppy Mai TongTan Yan YanYan Yu Qi

เนื้อหาหลักของหนังประมาณ 15 ปีที่แล้ว ในเวลานั้น ครอบครัว Lu ถูกฆ่าตาย โชคดีที่พี่สาวของพวกเขารอดชีวิตมาได้ แต่กลับต้องมาเห็นเหตุการณ์พ่อถูกฆ่าอย่างทารุณ ทำให้พวกเขาหลอกหลอนพวกเขาตลอดไป และต่อมาเมื่อพวกเขาโตขึ้น พวกเขารู้ว่าฆาตกรของพ่อในอดีตคือเหวินดงหุ้นส่วนทางธุรกิจของพวกเขา เมื่อรู้เช่นนี้ พี่น้องสตรีก็วางแผนที่จะแก้แค้น แต่ละคนผ่านแนวสืบสวนที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถนำคดีไปสู่ความกระจ่างได้

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-47-1024x614.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-39-1024x597.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-49-1024x589.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-37-1024x616.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-53-1024x592.png

Show more